🛑 Vẽ kĩ thuật – Công nghệ 8 – Bài 5 Trang 20-21 ( Cách đọc, vẽ Hình chiếu khối Đa diện )#_Thuong_Nguyen_Van_Công_Nghệ_11 .
Trình bày cách vẽ chi tiết, tỉ mỹ các Bài tập Vẽ Kĩ Thuật trong chương trình Vẽ công nghệ 11 và 8. Đầy đủ Đáp án các bài tập.
Lưu ý: Nếu Hình chiếu trục đo vẽ theo hệ Trục đo ĐỀU, chiều rộng vẽ bằng kích thước thật. Nếu Hình chiếu trục đo vẽ theo hệ Trục đo CÂN, chiều rộng vẽ bằng 1/2 kích thước thật.
Xem trọn bộ Video tại

source

Viết một bình luận