1 ngày của Trưởng Bưu điện – Văn hóa xã Cấp 4Phim ngắn về 1 ngày làm việc của Trưởng Bưu điện – Văn hóa xã Cấp 4 Bưu điện Việt Nam.

Vietnam Post – Delivering more

www.vnpost.vn

#buudienvietnam #vietnampost #vnpost #deliveringmore #guicaniemtin

source

Viết một bình luận