10 Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới – Việt Nam Có Ba VịMỗi dân tộc, mỗi một nền văn hóa dân tộc có thể có nhiều danh nhân văn hóa song có rất ít người đạt tới tầm cỡ danh nhân văn hóa thế giới. Sự công nhận danh nhân văn hóa thế giới thông qua Tổ chức Giáo dục-Khoa học-Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) là sự đánh giá cao nhất đối với con người như một biểu trưng văn hóa, con người văn hóa, nhân cách văn hóa,…ở tầm quốc tế.
Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu Top 10 danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh
2. Nhà thơ Nguyễn Trãi
3. Đại thi hào Nguyễn Du
4. Lê-nin
5. Các Mác
6. Ăng-ghen
7. Thomas Edison – sứ giả Ánh sáng của nhân loại
8. Alfred Nobel
9. Isaac Newton
10. Washington
Trên đây là danh sách 10 danh nhân văn hóa thế giới đại diện, tiêu biểu nhất. Vẫn còn khá nhiều danh nhân chưa được nhắc đến như Mao Trạch Đông, Thành Cát Tư Hãn, Yersin, Napoleon Bonaparte, Peter Đại đế, Đác-uyn
———————————————————————————————-
Thông tin thêm về Pink News:
►YOUTUBE:
► FANPAGE:
►TWITTER:
#top10 #top
———————————————————————————————
– Một số tư liệu được sử dụng trong video thuộc về các chủ sở hữu đáng kính. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền, vui lòng liên hệ: [email protected]
– Some of the materials used in the video belongs to the rightful owners. All Copyrights related issues should be sent to [email protected]

source

Viết một bình luận