150 đại bàng chết vì quạt điện gió, công ty phải đền 35 triệu USD | VTC14VTC14 | 150 ĐẠI BÀNG CHẾT VÌ QUẠT ĐIỆN GIÓ, CÔNG TY PHẢI ĐỀN 35 TRIỆU USD
ESI, công ty năng lượng ở Mỹ, đã lãnh bản án sau khi phạm luật liên quan đến quy định về chim di trú. Cụ thể, công ty này phải trả 35 triệu USD vì các quạt điện gió của hãng đã giết chết ít nhất 150 con đại bàng đầu trọc và đại bàng vàng trong hơn 1 thập niên.

▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:
#VTC14 #kenhVTC14 #thoisuvtc14 #dubaothoitietvtc14 #thoitietvtc14

source

Viết một bình luận