29/1: Hãy để Nước Thiên Chúa lớn lên trong đời sống chúng ta – Lm. Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdbPHÚC ÂM: Mc 4, 26-34 “Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.

source

Viết một bình luận