ăng Seng công nghiệpThanks for watching.
📞 Kết nối với mình tại:
Facebook:
Instagram:
Discord:
Tiktok:
Group CKG:
✉ Email: [email protected]
—————————————-­—————————————-
💰 Sử dụng code: sangtraan.Glorious
Khi mua sản phẩm Chuột Glorious và lót chuột Glorious tại Phong Cách Xanh để được giảm giá

—————————————-­—————————————-
💲 DONATE:
Playerduo:
Paypal:
Banking: 1016520309 TRAN QUOC SANG Vietcombank
Momo: 0877756635
#sangtraan #ChickenGang

source

Viết một bình luận