Ứng dụng công nghệ số: nền tảng xây dựng đô thị thông minh | THỜI SỰ HẬU GIANG

Ứng dụng công nghệ số: nền tảng xây dựng đô thị thông minh | THỜI SỰ HẬU GIANG – 08/4/2022 – Bắt đầu – 00:00 – Lễ khai giảng các lớp Trung cấp lý luận … Đọc tiếp

Giải pháp tăng tốc công nghiệp, nông nghiệp | THỜI SỰ HẬU GIANG

Giải pháp tăng tốc công nghiệp, nông nghiệp | THỜI SỰ HẬU GIANG 1. Mở đầu – 00:00 2. Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết công tác quý I, năm 2022 – 01:42 3. … Đọc tiếp