GAME 1712: Quyền Vương Chiến Lậu VH (Android,PC) | Free KC – Vip 6 – 110 Vé Quay Tướng [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1713: CTXĐ – Tool Open SV – 17h 8/4 (Android,PC) | Free KNB – Vip – Chiến Xa Hoàn Kim [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1681: CTXĐ – KGH Open S4 – 1/4 (Android,PC) | Free KNB – Full Tướng Thần – Vip17 – LV [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1653: SIÊU THẦN 3Q OPEN SV – 10H 26/3 (IOS,Android,PC) | Free KNb – Vip – Tướng Vip [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1656: Quần Anh 3Q Open S36 – 19h – 25/3 (Android,PC) | Free 30M KNB – Vip – Code Vip [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1585: PICA Pokemon Open s2- 14h 10/3 (Android,PC) | Free Chục Vạn KC – Free Vip11 – UR [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp

GAME 1543: Pokemon Open s1 – 14h 1/3 (Android,PC) | Free 1.100.000 KC – Vip11 – Tướng Đỏ UR [HEOVKT]

⚠️⚠️ Mong các anh em của HeoVKT giúp tý sức, mỗi người cho Heo xin 1 lượt đăng ký Kênh HeoVKT Vlog và ít thời gian của các anh chị để Kênh đủ 1.000 Người … Đọc tiếp