BADLANDERS VN || Game mobile bắn súng sinh tồn ||Tay súng lầy lội của năm với khẩu AKM bắn xuyên táoBADLANDERS VN || Game mobile bắn súng sinh tồn ||Tay súng lầy lội của năm với khẩu AKM bắn xuyên táo
#badlanders
#gamesinhton
Badlanders nhằm mục đích sửa đổi thể loại battle royale thông thường bằng cách thay đổi các mục tiêu cốt lõi. 25 người chơi bao gồm cả bạn được đưa vào một bản đồ tại một vị trí ngẫu nhiên. Chiến đấu với kẻ thù và hoàn thành mục tiêu trở thành người sống sót duy nhất.

source

Viết một bình luận