BẠN CÓ TIN YẾU SẼ KHẮC MẠNH?#tanngoalong #tanngoalongvng #tnl #gamemobile #SLG #3Q #tamquoc
Hệ thống 5 binh chủng với khả năng khắc chế đa dạng tạo nên những trận đấu trí căng thẳng. Chỉ cần vị trí một tướng thay đổi bạn cũng có thể thay đổi cục diện trở bại thành thắng hay thậm chí là một mình cân tất.
Cùng xem cuộc đấu trí khi có quân sư Lượng xuất hiện nhé!

source

Viết một bình luận