Bàn về Văn hóa Trang phục√ Nguồn: Chung nhịp Văn minh VOH.

√ Hãy cùng đồng hành và chia sẻ với “Chung nhịp Văn minh” từ 13h30-14h00 thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM99.9Mhz, app. VOH Radio Online và tại www.voh.com.vn.

source

Viết một bình luận