Bình Nè lái xe máy của chính quyền vua Bảo Đại #shortsXe máy từ thời vua Bảo Đại giờ còn chạy được không?
#binhne #shorts #saigon
***
Giải Mã Tên Đường – Lịch Sử Việt Nam
►Subscribe:
►Facebook:
►TikTok:

#BìnhNè

source

Viết một bình luận