Buổi 1: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng YênTập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng Yên
File word buổi tập huấn:

source

Viết một bình luận