Chấn hưng và phát triển văn hóa bắt đầu từ giáo dụcPhó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị toàn quốc về văn hóa Tại để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa chiều 24/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận về một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Xin trân trọng giới thiệu bản video tóm tắt về kết luận của bài phát biểu

source

Viết một bình luận