Chơi thử game đi xe đạp đang hottrend, Có gì hot? / Alleycat / Test#1Cùng mình chơi thử con game đang hottrend lướt đâu cũng thấy ngta chơi ha, game này chơi trên mobile nên là màn hình dọc anh em nhé.
#Alleycatwalkthrough
#Alleycat
#CuuAlleycat
#CuuYoutube
#CuuTestgamemoi
● Link facebook mình:
Sub + Share sau khi coi xong anh em nhé, hehe

Sub cho anh em đoạn 18:20
“Congratulations on finishing the race! If you want to support this game and more games like it. click here to see the merchandise for sale on the web store
You raced well, but today was not your day, spite all that hustle you didn’t even see another race, oh well, there’s always next time.
You go home to get some sleep, and dream of bikini”
-Dịch:
“”Chúc mừng bạn đã hoàn thành cuộc đua! Nếu bạn muốn ủng hộ trò chơi này và các trò chơi khác tương tự như trò chơi này. Hãy nhấp vào đây để xem hàng hóa được bán trên cửa hàng trực tuyến
Bạn đã đua tốt, nhưng hôm nay không phải ngày của bạn, bất chấp tất cả hối hả đó, bạn thậm chí không nhìn thấy một cuộc đua khác, ồ, luôn có lần sau.
Anh về nhà ngủ một giấc và mơ mặc bikini ”

Các phân đoạn trong clip:
00:00 bắt đầu thử game
10:18 Checkpoint đầu tiên
11:43 Checkpoint thứ 2
13:45 Checkpoint thứ 3
15:10 Checkpoint thứ 4
16:48 Checkpoint thứ 5
18:20 Phá đảo

source

Viết một bình luận