CỜ VUA ĐỈNH CAO; ván cờ ( chiến thuật Gambit Wing tấn công phòng thủ)Tốt phong Hậu bắt Vua …..Ván cờ (chiến thuật Gambit Wing tấn công phòng thủ) khai cuộc các quân chủ lực nhỏ giao đấu, trung cuộc Game thủ còn quân chủ lực Hậu và Xe người chơi còn Hậu Tịnh Mã, gần tàn cuộc Hậu đấu, sau đó Game thủ mất luôn quân Xe, người chơi có Tốt phong Hậu, sát cục Tốt phong Hậu chiếu bắt Vua ,
Ván cờ gồm có 200 lượt đi cho cả hai bên, xứng đáng với danh hiệu CỜ VUA,
người chơi đi trước thắng trận,

source

Viết một bình luận