Công nghệ 6 bài 14 dự án an toàn và tiết kiệm điện trong gia đình Kết nối tri thức với cuộc sống



Những biểu hiện sử dụng đồ dùng điện không an toàn, lãng phí trong gia đình em là:
+ Ổ điện quá thấp gây nguy hiểm.
+ Các thành viên trong gia đình sử dụng điện thoại khi đnag sạc.
+ Chưa tắt hết các thiết bị điện khi không dùng
– Đánh giá về mức độ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong gia đình em:
Em nhận thấy việc sử dụng điện trong gia đình em chưa đảm bảo an toàn và chứ tiết kiệm
#duanantoanvatietkiemdien #congnghe6bai14 #congnghe6ketnoitrithuc

source

Viết một bình luận