Công nghệ 7 – Bài 38 – Vai trò của thức ăn đối với vật nuôiI. Thức ăn tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
1. Sự tiêu hóa là gì?
2. Sau khi tiêu hóa, thức ăn được cơ thể vật nuôi hấp thụ như thế nào?
II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi
Link bài kiểm tra đợt 3 –

source

Viết một bình luận