Công nghệ thay đổi kỹ thuật đánh bắt xa bờ| VTC14VTC14 |Những ngư dân Miền Trung đánh bắt xa bờ chủ yếu bằng nghề lưới rê và lưới vây rút chì. Trước đây, do điều kiện trang thiết bị bạn chế, tàu công suất nhỏ nên nghề lưới rê và lưới vây rút chì phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, kỹ thuật của thuyền trưởng và các thuyền viên tàu cá. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật nên ngư dân ngày càng có điều kiện trang bị tàu công suất lớn với thiết bị hỗ trợ hiện đại như máy dò ngang, máy dò sâu để tìm luồng cá. Đặc biệt, những cải tiến kỹ thuật về ngư lưới cụ từ những doanh nghiệp có uy tín đã giúp ngư dân đem lại hiệu quả kinh tế cao trong mỗi chuyến đi biển.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:
#VTC14 #kenhVTC14 #thoisuvtc14 #dubaothoitietvtc14 #thoitietvtc14

source

Viết một bình luận