Công Nghệ Tương Lai Của Trung Quốc #38 #shorts 🔴 Torang pasukan versi future technologyKhi ra ngoài thì gặp phải hai con rô bốt tuần tra, may mà có khẩu trang, nếu không sẽ bị đuổi theo và dùng búa … #shorts

source

Viết một bình luận