Công viên giải trí ở Bangkok Giờ chơi với Vlad và NikitaHôm nay Vlad, Nikita và Mama đã đến thăm một công viên giải trí lớn dành cho trẻ em.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

source

Viết một bình luận