Đại hội đại biểu bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc sán dìu tỉnh Bắc Giang, part 1. thu hiền 1993– Toàn cảnh buổi đại hội đại biểu bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc sán dìu tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất nhuệm kì 2022-2027
– Trước khi khai mạc đại hội, các bạn cùng đón xem nhé.
Do video dài nên mình sẽ đăng thành thành nhiều lần. Vẫn còn nhé. Hãy đón xem video của mình
.#thuhiền1993, #hatsoongco, #dantocsandiu

source

Viết một bình luận