Dấu ấn văn hóa, giáo dục, thể thao Việt Nam năm 2021Năm 2021 vừa qua, dù đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, nước ta trải qua nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt nhưng những nỗ lực, cống hiến của ngành văn hóa, giáo dục, thể thao vẫn tỏa sáng, để lại nhiều dấu ấn.

source

Viết một bình luận