Để được hỗ trợ tiền đổi xe máy cũ lấy xe mới thì cần có các điều kiện nào? | VTV24Từ ngày 12/11 Hà Nội đã triển khai Chương trình Xe sạch – Trời xanh, với bốn hoạt động chính là đo kiểm khí thải; thí điểm tiếp …

source

Viết một bình luận