Đời sống và sinh hoạt Ai Cập (2/2)Ai Cập là một quốc gia liên kết Đông Bắc Châu Phi với Trung Đông, có từ thời của các pharaoh. Những đài kỷ niệm ngàn năm …

source

Viết một bình luận