gameplay của Badlanders (BL) sẽ giống với những tựa game bắn súng – Hương Nguyễn TrọngHương Nguyễn Trọng
gameplay của Badlanders (BL) sẽ giống với những tựa game bắn súng

source

Viết một bình luận