Gây Quỹ Cho Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Ngày 11 Tháng 6 Năm 2022 Tại Thành Phố New YorkLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần giới thiệu ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế vào thứ bảy 11 tháng 6 năm 2022 tại Thành phố New York với Bác sĩ Võ Đình Hữu (Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại VN) và cô Tara Thu Nguyễn (Chủ tịch Diễn hành Văn hóa Quốc tế) vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2022 bên trong nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, trên đường Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Mọi chi tiết về ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế xin liên lạc với: Tara Thu, 971-862-9969, email: [email protected] Check donation ủng hộ xin đề: VACP, Inc. Gởi về địa chỉ: P.O. Box 1786, 90 Church Street Floor 1. New York, NY 10007-9998.

source

Viết một bình luận