Giải trí với bài Xuân Tình – CÁC LOÀI CHIM – KaraokeMời các anh chị em cùng thư giản qua bài karaoke Xuân Tình – Thượng Thú Hạ Cầm – Các Loài Chim, có lời ca đi kèm. Trong đây có 2 con là c* rịt với chim chóc ch* là tìm không ra, nên không biết độ chính xác tên hai con này cao không.

————–Lời ca—————-

Sau đây tôi xin… kể,
tên những loài thượng thú hạ cầm.
Nức nỡ khen thầm ai đặt các giống chim
giống la lớn tiếng là Tu Hú, Ác Là.
Nhảy nhót lân la con Chích Chè Bìm Bịp,
thứ hay ăn hiếp là chim Ục chim Mèo.
Lót ổ la reo là con Dòng Dọc, Áo Già
núp ẩn trong nhà là Se Sẽ Bồ Câu.
Hay đậu lưng trâu Sáo Sành – Sáo Nghệ,
lội sông xiết kể là con Cồng Cộc Chàng Bè.
Thấy mái hay ve là con Cúm Núm, Trích Cồ
ăn uống hồ đồ con Già Đẫy – Kênh Kênh.
Đáp xuống bay lên là Chim Nhạn, Thầy Bói
Mặt mày đỏ chói là con Cao Cát, Hồng Hoàng.
Thức suốt canh tàn là Chim Cú Chim Heo
thứ ăn lắc lẻo chim Xa Xã, Thằng Chài.
Cần cổ quá tay là Con Cò Con Diệc
bay cao kịch liệt là con Sếu con Diều.
Giò cẳng lêu khêu con So Đũa – Học Trò,
xuống nước hay mò là Vịt Nước, Le Le.
Thích gáy tấm te là con Gà rừng C* rịt,
trong rừng rục rịch là Ốc Cao, Chàng Nghịch.
Cái đuôi lại hay nhúc nhích,
là con Khát Nước và con Choi Choi.
Kìa con chi cao lớn hẳn hòi,
một con Già Đẫy chín mười con Giang Sen.
Trong đám ô rô có dây cóc kèn,
có chim Chóc Cho* có nhiều chim Sâu.

Tác giả: chưa rõ

source

Viết một bình luận