Giới thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – ULISClip giới thiệu về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ được thực hiện trước đợt tuyển sinh 2017.

source

Viết một bình luận