Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics”Hội thảo “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động logistics”

Ông Nguyễn Duy Hồng đại diện công ty CP Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog đã chia sẻ 2 gói giải pháp:

1. Giải pháp tối ưu nguồn lực doanh nghiệp bao gồm Phần mềm quản trị vận tải (STM), Phần mềm quản trị kho hàng (SWM)

2. Giải pháp tối ưu nguồn lực liên doanh nghiệp gồm có Sàn giao dịch vận tải (STX), và Sàn tối ưu sử dụng vỏ container trong xuất nhập khẩu (COS).

Hai gói giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, kết nối cung cầu, loại bỏ lãng phí, và tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng của mình.

source

Viết một bình luận