KCC Kết Nối Tập 12: Khám phá Trung tâm Văn hóa Châu Á Quốc Gia tại Gwangju👐 KCC KẾT NỐI 🇰🇷🇻🇳 TẬP 12: KHÁM PHÁ TRUNG TÂM VĂN HÓA CHÂU Á QUỐC GIA TẠI GWANGJU

Trong tập 12 của “KCC Kết Nối” hôm nay, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc xin mời các bạn cùng đón xem video giới thiệu 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚 cơ sở tại GwangJu, Hàn Quốc 👏🥳👏

💗 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚 là cơ quan trực thuộc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc hoạt động với vai trò thúc đẩy tinh thần hợp tác và hiểu biết về văn hóa của các nước châu Á thông qua các hoạt động giao lưu, giáo dục, nghiên cứu,…

🧐 Vậy không biết, tại đây sẽ có những tài liệu gì hay hoạt động gì về Việt Nam nhỉ?

🍀 Các bạn hãy cùng Trung tâm và bạn Tô Tôn Thành – Youtuber A Síng đi Đại Hàn khám phá 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚 ngay thôi nào!!! 👉👉👉

———-
🙌 KCC KẾT NỐI 🇰🇷🇻🇳 là series bao gồm những video được làm tại cả Hàn Quốc và Việt Nam. Đây sẽ là những video về những sự kiện, những con người đang đóng vai trò trong việc kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

🥰 Hãy theo dõi series KCC Kết Nối được phát sóng thứ 5 cách tuần trên Facebook/Youtube của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc!

🍀 Nếu bạn muốn được “kết nối” với ai dù ở Hàn Quốc hay Việt Nam, bạn muốn nhân vật nào sẽ xuất hiện ở tập KCC Kết Nối tiếp theo thì hãy để lại bình luận cho Trung tâm biết nhé!!!

#주베트남한국문화원​​​​ #국립아시아문화전당 #베트남​​​​ #한국​​​​ #한국문화​​​​ #vietnam​​​​ #hanquoc​​​​ #trungtamvanhoahanquoc #vietnamkcc #ACC #KCCkếtnối #한국문화원이만난사람

source

Viết một bình luận