Khiêm nhường là nền tảng của đời sống Đức tinNguồn: WGPSG Khiêm nhường là nền tảng của đời sống Đức tin – Bài giàng của linh mục Phê-rô Đỗ Duy Khánh, Nhà thờ Đức …

source

Viết một bình luận