Khoa học công nghệ: Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình lúa – tôm– Hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình lúa – tôm
– Năm 2022 hỗ trợ 15 sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ
– Triển khai công nghệ nuôi trồng thuỷ sản tuần hoàn
– Tập huấn xây dựng chỉ dẫn địa lý Cà Mau

source

Viết một bình luận