Khơi dậy văn hóa đọc cho học sinhHôm nay, 21.4 là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Thời gian qua, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn khiến văn hóa đọc ngày càng mai một. Nhằm khơi dậy văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, ngành giáo dục Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện trong các trường học. Mỗi nhà trường cũng có những cách làm riêng, giúp lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới học sinh.

source

Viết một bình luận