KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, NGƯỜI YÊU MẾN HƠN THÌ MẠNH THẾ HƠNNGƯỜI YÊU MẾN HƠN THÌ MẠNH THẾ HƠN Trích Sách Đối Thoại Của Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng. Côláttica là em ruột …

source

Viết một bình luận