Kỳ lạ công nghệ chế tên lửa nước | VTCVTC | Một quả tên lửa nước được một nhóm bạn trẻ chế tạo thành công khiến mọi người ngỡ ngàng bởi vật liệu để chế ra nó vô cùng độc đáo.

* Nguồn: VTC2
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

source

Viết một bình luận