LÀM HỢP ĐỒNG HIỆU QUẢ BẰNG CHIẾN THUẬT VÂY LẤN NHÀ – PVP RANK 15 – ART OF WAR 3Khi chắc thắng và muốn cò cưa làm hợp đồng thì chiến thuật vây lấn nhà sẽ rất phù hợp để anh em vừa kiểm soát được đối …

source

Viết một bình luận