Làm sao lái xe máy Việt Nam qua Campuchia / Phượt Xuyên Châu LụcChào cả nhà,
Video này Liên kể kinh nghiệm mà Liên đã lái xe máy biển số, giấy tờ Việt Nam qua Campuchia.
– Từ Việt Nam qua Campuchia Liên đi cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.
– Từ Campuchia về lại Việt Nam, Liên lái xe qua cửa khẩu Hà Tiên.

Lưu ý: Cửa khẩu Hà Tiên thì dễ đem xe qua hơn là Mộc Bài. Thủ tục và giấy tờ nhanh hơn.

source

Viết một bình luận