LẦN ĐẦU DI DI BẮN SÚNG. DỰ ĐỊNH ỨNG TUYỂN SAO NHẬP NGŨ 2023?! BÀ DI VÊ LỐCMới thử lần đầu thôi mà Di thấy mình cũng có năng khiếu quá nè :v Chắc phải ứng tuyển tham gia Sao Nhập Ngũ sớm thôi hahaa …

source

Viết một bình luận