Lan tỏa văn hóa trà Việt | VTCVTC | Văn hóa uống trà đã có từ lâu trong đời sống người Việt, là chất xúc tác giúp con người gắn kết với nhau và hướng con người tới chân thiện mỹ.

source

Viết một bình luận