LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.Giảng luận ngày 13 tháng 9, 2015. LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange. Phục truyền 6:1-9 I.

source

Viết một bình luận