Máy bãi Nhật MAX PJ-ID 151 đại diện công nghệ tối ưu người dùng. Phiên ngày 18/04Máy bãi Nhật MAX PJ-ID 151 đại diện công nghệ tối ưu người dùng. Phiên ngày 18/04
Hiatchi 12/18vol
Hitachi 24,4vol không than
Hitachi DBAL THÙNG không than
Makita tp130 4 chức năng
Makita không than TD133/TD136D
Panasonic 14,4vol EZ7441
National EZ6507 tích hợp khoan + vít
National EZ7543 như mới không than
National Ez7541 bu lông không than

source

Viết một bình luận