Máy kéo phá vỡ các bức tường Vlad cưỡi trên bánh xe điện để giúp đỡ đứa trẻEm bé có một máy xúc đồ chơi bị hỏng. Vlad vội vã giúp đỡ máy kéo bánh xe điện của mình và dọn đường.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

source

Viết một bình luận