Máy xới đất bánh xích Kubota, xe cộ lúa xới đất nhẹ nhàng và êm dịu / Crawler TractorMáy xới đất bánh xích xe cộ lúa gắn giàn xới, xới đất đầu vụ chuẩn bị xạ lúa đất này cứng có chân nên xới tương đối dễ ít hư đất
Các bạn đăng ký theo dõi kênh và facebook để xem những clip mới nhất của Miền Tây TiVi nhé
Miền Tây TiVi :
Facebook Miền Tây TiVi :

source

Viết một bình luận