Mẹo Bắn Súng Sạc Và Sự Mất Cân Bằng Không Đáng Có Của Garena | H2F Gaming✔ Nhận Kim Cương tại Shop:
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
✔ Playerduo:
✔ Momo:
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
✔ Facebook:
✔ Fanpage Livestream:
✔ Booyah:
✔ TikTok:
✔ Email: [email protected]
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
✔ ID QĐ VNA ESPORTS 1: 62264399
✔ ID QĐ VNA ESPORTS 2: 1019368827
✔ ID QĐ VNA ESPORTS 3: 72139691
✔ ID QĐ VNA ESPORTS 4: 1020902479
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
✔ Mobile: Iphone 11 Pro Max (3 Finger)
✔ Sensitivity: 100-100-100-100-0
✔ Gliding Cursor Speed: 120
✔ Shot button size: 55
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
🎶 Music :
✔ NEFFEX:
✔ NCS:
✔ Hashtag: #H2FGaming #FreeFire #Highlight

source

Viết một bình luận