MICHAEL JORDAN 🏀 đã tiêu 200 TRIỆU ĐÔ cho đam mê xe cộ như thế nào ?MICHAEL JORDAN 🏀 đã tiêu 200 TRIỆU ĐÔ cho đam mê xe cộ như thế nào ?
Voice 🎤 : @29k1.nguyenph
Script/Edit ⌨️ 📝 : @notsantorino_
___________________________
#bongro #MJ #michealjordan #reels #reel #basketball

source

Viết một bình luận