Nền tảng đời sống cộng đoànNguồn: WGPSG- Khóa thường huấn Đời sống Thánh hiến do Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp tổ chức, từ ngày 12 đến ngày …

source

Viết một bình luận