Ngành Công nghệ thông tin | Đại học Công nghiệp Hà NộiSinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
– Các doanh nghiệp thiết kế, gia công, phát triển phần mềm.
– Các công ty cung cấp nội dung số, sản xuất games.
– Các công ty tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
– Các công ty kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm CNTT, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm.
– Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
– Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông.
– Các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

source

Viết một bình luận