NGƯỜI MỸ VỀ NƯỚC VÀ BỊ SỐC VĂN HÓA: CUỘC SỐNG Ở MỸ SO VỚI VIỆT NAMVì do tình hình ở Việt Nam, và cũng vì do muốn gặp lại gia đình, Na đã về Mỹ sau khi ở Việt Nam từ tháng 3 2019 đến tháng 8 2021. Na đã học được rất là nhiều thứ ở Việt Nam, đặc biệt lối sống của người dân. Khi mới về Mỹ, Na bị sốc văn hóa vì nhiều lý do. Bạn hãy xem video này để tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ từ gốc nhìn của một người dân

source

Viết một bình luận