Nhà Tần – Vương Triều Đầu Tiên của Trung Hoa | Văn Hóa Trung Hoa



Nhà Tần (từ 221 đến 206 trước Công nguyên) được coi là vương triều đầu tiên của Trung Hoa. Dù có 3 triều đại tồn tại trước đó là: nhà Thương, nhà Hạ và nhà Chu, chỉ có duy nhất vua Tần đã tự phong đế, hiệu là Thủy Hoàng Đế. Ông đã thống nhất Trung Hoa sau hàng thế kỷ chia cắt và cai trị đất nước với khoảng 20 triệu dân vào thời điểm đó.

Mặc dù là một triều đại huy hoàng, nhà Tần đã rất tàn bạo và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Tần Thủy Hoàng luôn mong muốn nhất thống thiên hạ, và ông đã chỉ huy rất nhiều chiến dịch quân sự, đưa ra học thuyết pháp trị, và chính sách trừng phạt hà khắc nhằm cai trị dân chúng.

Lúc bấy giờ, nhà Tần đóng đô tại phía Tây Trung Hoa. Vùng đất này trước đó vốn là nơi vua chúa Trung Hoa dùng để nuôi ngựa. Sau khi nhà Chu bị chia cắt, vùng đất này trở thành một trong Chiến quốc Thất hùng. Lên ngôi khi còn trẻ, Tần Thủy Hoàng bắt đầu cuộc chiến với sáu quốc gia vào năm 230 trước công nguyên. Đến năm 221 trước công nguyên, ông đã thống nhất Trung Hoa.

Sau đó, Tần Thủy Hoàng củng cố quyền thống trị thông qua việc thống nhất văn hóa. Nhà Tần đã thống nhất đơn vị tiền tệ, cân, đo, chữ viết và thậm chí cả bề rộng của đường xá trên toàn Trung Hoa.

Tuy nhiên Tần Thủy Hoàng không được lòng dân chúng. Các chính sách sai dịch và thuế cao đã trở thành gánh nặng cho người dân. Tần Thủy Hoàng cũng ra lệnh đốt hết sách vở không tuân theo học thuyết của mình, nhiều sách Nho giáo đã bị thiêu hủy. Ông còn chôn sống 460 nho sinh đã phản đối việc này. Quyền lực tuyệt đối của Thủy Hoàng Đế cũng làm giới quý tộc phẫn nộ và ghen ghét.

Năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng băng hà, vị hoàng đế kế vị phải đối mặt với nhiều cuộc nổi dậy. Năm 206 trước Công Nguyên, đạo quân nổi dậy do Lưu Bang cầm đầu lật đổ nhà Tần. Lưu Bang lập nên vương triều nhà Hán, tồn tại trong suốt 400 năm.

Dù chỉ tồn tại trong 17 năm và đã gây nhiều thống khổ cho dân chúng, nhà Tần cũng để lại cho Trung Hoa một tài sản vô giá. Vạn Lý Trường Thành đã được xây dựng dưới triều đại nhà Tần nhằm ngăn chặn quân xâm lược phương Bắc. Sau khi băng hà, Tần Thủy Hoàng được chôn cất trong một khu lăng tẩm vô cùng phức tạp. Năm 1974, sau khi một số nông dân đào được các mảnh vỡ của một pho tượng, người ta đã phát hiện ra quần thể 7000 pho tượng đất nung, là các cận vệ được chôn cùng Thủy Hoàng Đế nhằm bảo vệ ông tại cõi âm.

Di sản mà Tần triều để lại không chỉ đặt nền móng thống nhất đất nước, mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định và thịnh vượng của các vương triều sau đó. Chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một vương triều như vậy, Hán triều, vào lần sau.

Facebook:

source

Viết một bình luận